Gezici Araştırma Şirketi’nin Anketine Göre Partilerin Son Durumları

Share

Gezici Araştırma Şirketi’nin, 9-12 Nisan tarihleri arasında yaptığı, 7 Haziran seçimlerine yönelik anketin sonuçlarını Sözcü yazarı Uğur Dündar açıkladı.

“7 Haziran 2015 seçimlerinde hangi siyasi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre partilerin güncel oy dağılımları şöyle:

%39.2 – AKP
%28.1 – CHP
%16.9 – MHP
%11.3 – HDP

Gezici Araştırma Şirketi’nin anketi ayrıca halkın %79.8’inin başkanlık sistemina hayır dediğini de ortaya koydu.

Uğur Dündar’ın yazısı ve anket verilerine dayanarak, bu oy oranları ile 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından, iktidar partisinin referamduma götürme sayısı olan 335 milletvekili sayısının da altına düşeceği ve Türkiye’yi bir koalisyon hükümetinin beklediği sonucuna ulaşılabiliyor.

Anketin detayları ise şu şekilde:

2014 Yerel seçim sonuçlarını Türkiye genelini en yakın bilen Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, son anketini açıkladı, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 9-12 Nisan 2015 tarihlerinde, TÜİK örnekleme verileri dikkate alınarak Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 36 il ve 189 ilçede bunlara bağlı 192 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4.860 katılımcıyla, hanede Kantitatif Araştırma / yüz yüze görüşme metoduyla bu araştırmayı Gezici Araştırma aylık kamuoyu yoklaması amacıyla yapmıştır.

Örneklerin seçilmesinde, tesadüfi örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde % 1,5’dir.

Kaynak: T24