Taksim Dayanışması: Topçu Kışlası’nı Aklınızdan Bile Geçirmeyin!

Danıştay’ın Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılması ve ağaçların kesilmesi projesinin iptal edilmesine dair geçen yıl verdiği kararı oy çokluğuyla kaldırmasının ardından açıklama yapan Taksim Dayanışması, “Aklınızdan bile geçirmeyin” dedi.

Danıştay 6. Dairesi’nin Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını ve ağaçların kesilmesini içeren, bu nedenle Türkiye çapında Gezi protestolarının meydana gelmesine neden olan Taksim Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararını oyçokluğuyla kaldırmıştı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında Taksim Dayanışması adına konuşan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, “Alanında uzman kişiler tarafından düzenlenmiş bir bilirkişi raporu, alanında uzman olmayan kişiler tarafından işlevsizleştirilmeye çalışılmıştır. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı artık sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin ve hatta bütün dünyanın koruması altındadır. Niyetinizin farkındayız, aklınızdan dahi geçirmeyin” dedi.

‘Zorlama ve ısmarlama karar’

Taksim Dayanışması adına konuşan Mücella Yapıcı, Danıştay 6. Dairesi kararının ‘zorlama ve ısmarlama’ olarak niteledi. Danıştay 6. Dairesi kararının önceki gün kendilerine ulaştığını belirten Yapıcı, “Bilindiği gibi, İstanbul 1 İdare Mahkemesi 06 Haziran 2013 tarihinde ‘Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin iptaline karar vermiş, bu karar Danıştay 6. Dairesi tarafından 29 Nisan 2014 tarihinde onanmıştı. Ancak bütün uyarılarımıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sınırlı sayıda ve istisnai durumlar için uygulanabilecek ‘karar düzeltme’ talebiyle Danıştay’a başvurmuştur. 6. Daire, 31 Mart 2015 tarihinde bu talebi kabul ederek yeni bir bilirkişi raporu isteyip dava sürecini yeniden başlatmaya yönelik hukuksal ve bilimsel dayanaktan yoksun, siyasi ve rant ekonomisinin çıkarlarına dönük ‘zorlama ve ısmarlama’ bir karar oluşturmuştur” diye konuştu.

Mücella Yapıcı, “Danıştay 6. Dairesi’nin dosyada daha önce de görev yapmış olan Başkan Habibe Ünal ve kıdemli üye Ünal Demirci’nin muhalefetlerine ve karşı oylarına rağmen dosyada yeni görev üstlenen Mehmet Gökpınar, Ekrem Özübek ve Ramazan Demir’in oylarıyla verilen bu ‘karar düzeltme’ kararı; iktidarın,  siyasi ve doğal tarihi ve kültürel varlıklarımızın yağması üzerinden sürdüğü kısa vadeli ekonomik çıkarları uğruna neleri göze aldığının ve yargı üzerindeki baskısını nasıl gerçekleştirdiğinin gerçek bir kanıtı niteliğindedir” dedi.

Can Atalay: Bu vebal onları takip eder

Yapıcı’nın ardından söz alan Avukat Can Atalay, “Bütün zorlamalara rağmen biz kent ve doğal varlıkların korunması mücadelesinde özellikle son 5 yıldır olmadık kararlarla karşı karşıya kaldık. 2013 yılından itibaren AKP iktidarı  ve tek adam devleti adım adım bu ‘karar düzeltme’ kararını kendi yasal koşullarına dahi aykırı olan bu kararı almak için adım adım ulaşmıştır. Danıştay 6. Dairesi’nin bu yeni üç üyesi çok ağır bir vebal altındadırlar. Hakimlik mesleğinin arkasına gizlenemezler. Bu vebal onları takip edecektir.

Toplantıda bir gazetecinin “Hukuki süreç sizin açınızdan müspet sonuçlanmazsa tavrınız ne olur, Taksim Dayanışması’nın yeni bir çağrısı olur mu?” şeklindeki bir sorusuna Mücella Yapıcı, “Taksim Dayanışması’nın çağrısı artık herkesin çağrısıdır. Biz hem hukuki hem de yurttaş olarak görevimizi, kamusal sorumluluğumuzu, her türlü baskıya rağmen yerine getirmekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz” diye yanıtladı. Aynı soruyu Can Atalay ise “Bu sürecin aleyhimizde sonuçlanması imkanı yoktur. Durum çok açıktır. Bunun aleyhimize sonuçlandığı bir Türkiye başka bir ülkedir. Onunla ilgili ne yapılacağı bambaşka bir konudur” diye yanıtladı. Öte yandan basın toplantısını CHP Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel ile çok sayıda Taksim Dayanışması üyesi izledi.