Uçaklarda Cep Telefonu Dönemi Başlıyor

Share

Cep telefonu ve uçaklar her zaman kötü birer ikili olmuşlardır. Güvenlik önlemlerinden tutun da, cihazların havada çekmemesine kadar beraber kullanımları pek düşünülemez.

Uçaklarda cep telefonu kullanılabilmesine yönelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), harekete geçti. BTK, hava taşıtlarında mobil telefon hizmetinin sunulması için 4 işletmeciyi yetkilendirdi.

Alınan bilgilere göre, ilgili mevzuat uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınması gereken izinler çerçevesinde söz konusu hizmetin sunumu amacıyla 4 işletmeciye yetki verildi. Söz konusu yetki, Türk hava sahasında 6 bin metrenin üstündeki irtifada, belirlenecek frekans bandında hava taşıtlarında mobil telefon hizmetinin sunulmasını kapsıyor.

Türkiye’de kayıtlı olmayan ancak Türk hava sahasını kullanan hava taşıtlarına kurulacak ve işletilecek mobil telefon sistemi, Türk hava sahasında kullanımı ilgili mevzuata getirilen yükümlülüklere uyulması kaydıyla yetkilendirmeye tabi olmayacak. Ancak söz konusu sistemleri işletenler, hava taşıtının kayıtlı olduğu ülkeden GSM 1800 mobil telefon sisteminin kurulumuna ve işletimine yönelik gerekli izni almakla yükümlü olacak.

Söz konusu hizmetin verilebilmesi için havayolu şirketlerinin, SGHM tarafından onaylanan uçaklara mobil telefon hizmet modifikasyonu yapılacak. Bu modifikasyon bulunmayan uçaklarda yolcular bu hizmetten yararlanamayacak.

Hürriyet, T24