Gayrimenkul siteleri, satış ve kiralama bilgilerini GİB’e bildirecek

Share

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) bildirimde bulunacak.

Konut

Hangi bilgiler bildirilecek?

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini

, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek.

GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

BBC