Close

Çalar saat

Eskiden Avrupa’da insanları gece uyandırmak için özel görevlilerin olduğu bilinmektedir. İnsanlar ilk zamanlardan beri dinlenmeyi ve uyumayı sevdikleri için onları uyandıracak bir yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaca yönelik olarak üretilen...