Güney Kore’de gençlerin sosyalleşmesi için devlet desteği

Güney Kore’de hükümet, gençlerin evden çıkıp sosyal hayata katılmasını teşvik etmek için yeni bir plan başlattı. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan plana göre, 9-24 yaş arası “içine kapalı” olarak tanımlanan gençlere eğitim, meslek danışmanlığı ve sağlık desteği sağlanacak. Ayrıca bu gençlere ayda 490 dolar (9500 TL) harçlık verilecek.

Bu planın amacı, Güney Kore’de giderek yaygınlaşan “hikikomori” sorununu çözmek. Hikikomori, Japonca kökenli bir terim olup, evden çıkmayan ve sosyal ilişkileri olmayan kişileri ifade ediyor. Güney Kore’de yaklaşık 1 milyon gencin hikikomori olduğu tahmin ediliyor.

Hükümet, bu gençlerin topluma kazandırılmasının hem bireysel hem de toplumsal faydaları olduğunu düşünüyor. Bireysel olarak, bu gençlerin psikolojik ve fiziksel sağlıklarının iyileştirilmesi, eğitim ve iş olanaklarının artırılması hedefleniyor. Toplumsal olarak ise, bu gençlerin ülkenin ekonomik ve demografik sorunlarına katkıda bulunması bekleniyor.

Güney Kore’de doğum oranları dünyanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. 2020 yılında ülkede doğan bebek sayısı 275 bin ile tarihin en düşük rakamına geriledi. Bu durum, ülkenin yaşlanan nüfusu ve azalan çalışan sayısı ile birleşince ciddi bir krize yol açıyor. Hükümet, bu krizi önlemek için çocuk sahibi olmayı teşvik eden politikalar da uyguluyor.

Güney Kore’de hükümetin gençlerin sosyalleşmesi için başlattığı plan, dünyada ilgiyle izleniyor. Bu planın başarılı olup olmayacağı ve benzer sorunlar yaşayan diğer ülkeler için bir örnek oluşturup oluşturmayacağı merak ediliyor.