Kadın Doktorlar Daha Fazla Hayat Kurtarıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, hastanelerde kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastaların hayatını kaybetme ya da tekrar hastaneye yatırılma oranları, erkek doktorlar tarafından tedavi edilen hastalara göre daha düşük.

Harvard Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmaya göre, ABD’de 65 yaş üzeri hastaların arasından rastgele seçilen yüzde 20’lik bölüm incelendi. Ocak 2011, Aralık 2014 arasında tedavi gören hastaların sağlık durumu ne olursa olsun, kadın doktorlar tarafından tedavi edildiklerinde, tedaviyi izleyen 30 günlük dönemde ölme ya da aynı şikayetle hastaneye gelme oranlarının daha düşük olduğu görüldü.

ABD’de bir erkek doktora göre yıllık ortalama 20 bin Dolar daha az kazanan kadın doktorların nasıl bir haksızlığın mağduru olduğu da bu araştırmayla tekrar gözler önüne serilmiş oldu. Genel olarak toplumda yer eden, “Kadınlar ev işleriyle uğraştığı için daha düşük kaliteli sağlık hizmeti verirler” savı da çürütülmüş oldu.

Kadınlar her alanda üstün

Özellikle kan zehirlenmesi, zatürre, akut böbrek yetmezliği ve kalp düzensizliği gibi rahatsızlıkların kadın doktorlar tarafından tedavi edilmesi durumunda ölüm oranlarında ciddi bir azalma gözlendi. Konjestif kalp yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonu ve mide kanaması gibi rahatsızlıklarda ölüm oranlarındaki azalma daha çok bir eğilim şeklindeydi. Ancak neredeyse tüm rahatsızlıklarda, hastaların tekrar hastaneye yatırılma oranları, kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastalarda daha düşüktü.

Çalışma, kadın doktorların başarısının sebebini araştırmadı ancak bu konuda önceden yapılmış araştırmaları referans gösterdi. Bu referanslarda kadın doktorların tıp sınavlarında genellikle daha başarılı oldukları, en gelişmiş yöntemleri uyguladıkları ve hastaları ile iletişim kurmak için daha fazla vakit harcadıkları belirtiliyordu.

Eşit şartlarda karşılaştırıldı

Araştırmada kadın ve erkek doktorların eşit şartlarda karşılaştırılması için, aynı hastaneden ve benzer uzmanlık alanlarına sahip olan doktorların karşılaştırılmasına özen gösterildi. Tüm detaylar göz önünde bulundurulduğunda, kadın doktorların ölüm oranlarını azaltma konusunda bariz bir şekilde başarılı olduğu görüldü.

Raporun yazarları sonuç olarak şu ifadelere yer verdi: “Eğer erkek doktorlar da kadın meslektaşları kadar başarılı olsaydı her yıl 32 bin hastanın ölümü engellenebilirdi.

Dünya Halleri