Noter onaylı tercüme

Dil her milletin kendini en iyi şekilde ifade ettiği iletişim aracıdır. Dünya üzerinde farklı diller konuşulmaktadır. Bu farklı dilleri konuşan kişiler birbiri ile pek çok sebeple iletişime geçmektedir. Bu iletişimin en doğru şekilde yapılabilmesi için ya o dili konuşuyor olmak ya da o dilden çeviri yapan bir uzman ile iletişime geçmek gerekmektedir. Bu alanda hizmet sunan çeviri şirketleri olarak tercümesini yaptıkları dilin inceliklerine hakim olan ekiplerle çalışmaktadır. Bu şirketler çeviriye ihtiyacı olan kişilere, kurumlara, firmalara hizmet sunmaktadır.

Noter Onaylı Tercüme

Tercüme hizmetleri veren büroların en çok verdikleri hizmetlerden biri de noter onaylı tercüme hizmetidir.  Bu hizmeti sunan bürolar bünyesinde yeminli tercümanlar görev yapmaktadır. Yeminli tercümanların yaptıkları çeviriler noterden onaylatılarak resmi makamlara sunulmaktadır.

Akademik bilgi gerektirmeyen ve teknik olarak özel bir bilgiye ihtiyaç duyulmayan çevirilerin fiyatları diğer çevirilere çok daha uygun olmaktadır. Bunun yanında tercüme edilecek metnin uzunluğu da fiyatın belirlenmesinde etkili bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.  Noter onaylı tercüme resmi kurum ve kuruluşların istediği bir evrak türüdür.