Kurye hizmetlerine yeni düzenleme: Teslim süre sınırı ortadan kalkıyor

Share

Son yıllarda yemek, market ve kargo taşımacılığı yapan motokuryelerin sayısındaki artış, hem kuryeler hem de trafik açısından bazı sorunlara yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu sorunları çözmek adına bir taslak düzenleme hazırladı. Taslak üzerindeki son değişikliklerin ardından, yeni kuralların yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yönetmelik kapsamında, kurye hizmeti sunan bireylere ve işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Mevzuata uymayanlara ise idari para cezaları ve yetki belgesinin iptali gibi cezalar uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öngördüğü taslak düzenlemede, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerden biri de şu şekilde ifade ediliyor:

“P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları kurye gönderini belirli bir süre içinde alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür, ancak taahhütte bulunma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Bu kapsamda uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarı verilecektir.”

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, teslimat süresi konusunda yapılan taahhütler ortadan kalkacak ve “30 dakikada kapında” gibi ifadeler kullanılamayacak. Bu sayede, kuryelere teslimat süresi konusunda baskı yapma pratiği son bulacak. Ancak, belirli bir saat aralığı içinde teslimat hizmeti sunmak mümkün olacak.

Kuryelerin giydikleri reflektif yeleklerde “KURYE” ibaresi ve şirketlerinin U-Net numaraları net bir şekilde görülecek. Yetki belgesi sahipleri, “teslimi mümkün olmayan adreslere” kurye gönderisi yapmayacaklar. Alıcıya ulaştırılamayan ürünler belirli bir süre içinde göndericilere geri götürülecek. Ayrıca, kurye gönderisi içinde bozulabilir gıda bulunması durumunda gerekli tedbirleri almak zorunda olacaklar. Motokurye şirketleri, çalışanlarına uygun koruyucu ekipman temin etme yükümlülüğüne sahip olacaklar. Ticari olarak satılması, sevkiyatı ve taşınması yasaklanmış ürünler de artık kurye aracılığıyla taşınamayacak.

Taslak düzenleme üzerinde son çalışmaların yapılması için sektör temsilcilerinin görüşleri alınacak, bu da düzenlemenin sektöre en uygun şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Sema Doğan

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Sema, İzmir'de özel bir şirkette danışman olarak çalışıyor. Konu film olduğunda izleyicilikten yorumlamaya her alanda heyecanına engel olamayan Sema'yı arkadaşları "Film Girl" olarak anıyor. Bununla birlikte teknolojiye büyük ilgi duyan Sema, Serinletici için kültür-sanat, yaşam ve teknoloji içerikleri sağlıyor.

You may also like...