IMEI kayıt süresi 1 yıla uzatıldı

Türkiye’ye yurtdışından yolcu beraberinde getirilen, mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için başvuru süresi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla 120 günden 365 güne çıkarıldı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt süresi uzatıldı

BTK tarafından yayınlanan yönetmelikte cihazlar için siyah, gri ve beyaz olmak üzere 3 farklı kategori belirlendi. Buna göre;

– Siyah liste: Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

– Beyaz liste: Herhangi bir usulsüzlük veya yasaklamaya tabi olmayan IMEI’ye sahip cihazlar.

– Gri liste: Beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Siyah listede bulunan IMEI’ye ait cihazlara işletmeciler tarafından uyarı mesajı gönderilecek. Ayrıca cihaz, yurtdışında da kullanılırsa, bağlantı kurduğu operatöre de bu bilgi iletilecek.

COVID-19 nedeniyle yolcu beraberinde getirilen IMEI numarasına sahip cihazların kayıt başvuruları da, yolcunun ülkeye giriş tarihinden itibaren 365 güne çıkarılmış oldu. Böylece 120 gün içinde kayıt yaptırmayan ve kapanan cihazlar için de uzatılan süre ile tekrar kayıt yaptırma ve kullanıma açılma şansı tanınmış oldu.

https://shiftdelete.net/imei-kayit-suresi-uzatildi